Emigracja Polska 2013

Raport z badań przeprowadzonych w 2013 roku w ramach projektu „Wspieranie migracji powrotnej do kraju ojczystego” Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku przez zespół w składzie:

Dr hab. Sławomir Łodziński
Dr Robert Wyszyński
Dr Rafał Lange
Karol Leszczyński


Czytaj on-line