KTO POMOŻE

 

Instytucją właściwą w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych jest obecnie:

Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

W ramach Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonuje ośrodek  ENIC-NARIC Polska, ENIC-NARIC Polska jest ośrodkiem informacji na temat uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych, który:

  • opiniuje zagraniczne dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego wykształcenia
  • udziela informacji na temat procedur uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce
  • udziela informacji na temat możliwości uznania kwalifikacji zawodowych;

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
tel.: +48 22 628 67 76
fax: +48 22 628 35 34

Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone sa na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html

 

 

czytaj dalej