ZALICZANIE OKRESU STUDIÓW

 

Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.  Zagraniczne dokumenty uprawniające do kontynuacji kształcenia na danym poziomie dają takie uprawnienia również w Polsce.

czytaj dalej