Jak założyć firmę?

Nowo powstałe firmy jak i osoby planujące założyć działalność gospodarczą znajdą profesjonalne wsparcie w każdym aspekcie działalności firm w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. www.parp.gov.pl

 

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2013 r. wydała poradnik dla nowo powstałych firm „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. W tekście zawarto wiele odniesień do stron internetowych instytucji, które wspólnie tworzą system wsparcia dla przedsiębiorców: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wielu innych. Ich celem jest rozszerzenie prezentowanej w niniejszej publikacji treści i ułatwienie dostępu do dokumentacji poszczególnych programów wsparcia.

 

„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” – poradnik dla nowo powstałych firm (przejdż do publikacji)


 

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przyszli przedsiębiorcy dokonują wyboru jednej z form działalności. Można zarejestrować działalność jako:

 • osoba fizyczna (najbardziej popularne),

 • spółka cywilna (umowa pomiędzy przedsiębiorcami), 

 • spółka osobowa (np. spółka jawna), spółka kapitałowa (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 

 • przedstawicielstwo.

 

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako:

 • osoba fizyczna - potrzebujesz dwóch numerów NIP, oraz REGON

 • spółka prawa handlowego  - potrzebujesz trzech numerów NIP, REGON, KRS.


 

Zarówno działalność gospodarczą osoby fizycznej jak i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować przez Internet:

 • W przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej rejestracji można dokonać przez Internet (www.firma.gov.pl) oraz w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

 • W przypadku  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestracji można dokonać przez Internet (ems.ms.gov.pl) lub w jednym z sądów rejestrowych. Dokumenty można również wysłać pocztą.

 

Wniosek o rejestrację przekazywany jest automatycznie do innych urzędów w celu nadania wspomnianych numerów:

 • NIP (numer identyfikacji podatkowej nadawanych przez Urząd Skarbowy),

 • REGON (numer statystyczny firmy nadawany przez Główny Urząd Statystyczny),

 • numeru KRS dla spółek.

 

Dla osób fizycznych identyfikatorem w rejestrze CEIDG jest NIP.

Wniosek jest również przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale zgłoszenia do ubezpieczeń siebie (rodziny, pracowników) musisz dokonać samodzielnie w oddziale ZUS lub elektronicznie. Urząd skarbowy musisz też odwiedzić, gdy chcesz być płatnikiem VAT.
Więcej o procedurach szczegółowych: formalności w US | formalności w ZUS

 

Rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej jest procedurą administracyjną i jest nieodpłatna. Rejestracja spółki handlowej jest procedurą sądową i podlega opłatom.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej następuje z chwilą wpisu do rejestru CEIDG.

Po założeniu działalności gospodarczej powinieneś także założyć dla przedsiębiorstwa osobny rachunek bankowy oraz wyrobić pieczątkę (mimo że nie jest ona wymagana przepisami, warto ją mieć, by usprawnić dokonywanie wielu czynności, np. założenie rachunku bankowego).

Niektóre rodzaje działalności wymagają spełnienia dodatkowych wymagań. Dotyczy to działalności poddanej formom reglamentacji jak: zezwolenie, koncesja, licencja czy wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie oznacza to, że nie możesz prowadzić działalności w ogóle. Musisz się jedynie wstrzymać z działalnością, w zakresie której niezbędne są  dodatkowe zezwolenie, koncesje czy wpisy.

czytaj dalej