Logowanie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.” realizuje projekt pn. „Wspieranie migracji powrotnej do kraju ojczystego”.

Jednym z działań ww. projektu jest przeprowadzenie badań ankietowych z polskimi emigrantami zamieszkałymi w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, w Chicago i Nowym Yorku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Londynie w Wielkiej Brytanii, które polegają na odczytywaniu pytań i zapisywaniu odpowiedzi respondenta w odpowiedniej rubryce kwestionariusza.

Zebrane w trakcie wywiadu informacje o polskich emigrantach nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Dla dobra interesów publicznych oraz dóbr prywatnych respondentów Ankieter oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zobowiązani są do zachowania tajemnicy statystycznej.

Zapomniałem hasła