Gdzie się leczyć?

Instytucję, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej (zwane również zakładami opieki zdrowotnej) to:

  • szpital,

  • przychodnia (ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium) – dla osób wymagających podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,

  • pogotowie ratunkowe – udziela pomocy w razie wypadku, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia,

  • medyczne laboratorium diagnostyczne – prowadzi badania i analizy,

  • pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,

  • zakład rehabilitacji leczniczej,


 

W sytuacjach zagrożenia życia należy wezwać telefonicznie pogotowie ratunkowe – 999 lub wybrać ogólny numer alarmowy 112 (z obydwoma numerami można łączyć się z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

czytaj dalej