Zdrowie - Kto pomoże

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym; prawach i obowiązkach pacjenta; o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz obowiązkach świadczeniodawców o świadczeniodawcach, z którymi zawarto umowy oraz zakresie zakontraktowanych z każdym świadczeniodawcą usług; o listach oczekujących (informacje są uzyskiwane od wszystkich świadczeniodawców opieki medycznej, z którymi podpisano umowy i są dostępne dla rożnych rodzajów usług, takich jak endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub hospitalizacja na oddziale neurologicznym; listy są uaktualniane raz w miesiącu); o prawach i obowiązkach odbiorców usług (informacje udostępniane na stronach oddziałów wojewódzkich); o koordynacji umów zabezpieczenia społecznego w ramach UE i o tym, jak uzyskać dostęp do usług opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych poza granicami Polski; oraz informacje dla obcokrajowców na temat funkcjonowania systemu publicznej opieki zdrowotnej w Polsce (dostępne na stronie NFZ w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim).

 

W serwisie Ministerstwa Zdrowia dlapacjenta.mz.gov.pl  można uzyskać informacje jak skorzystać z prawa  do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

czytaj dalej