Kontakt

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA
Biuro Zarządu Krajowego
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
 
Sekretariat
tel. +48 22 556-90-26
fax: +48 22 556-90-43
e-mail: powroty@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl