Gdzie studiować?

PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

UCZELNIE KOŚCIELNE

 

 

UCZELNIE Z UPRAWNIENIAMI DO KSZTAŁCENIA POZA GRANICAMI RP

Uczelnie publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów. Są to:

 • Uniwersytet w Białymstoku – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, kierunki: „ekonomia", „informatyka";
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wiedniu, kierunki: „administracja" oraz „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie, kierunek „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dublinie – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Paryżu – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie – politologia (I);
 • Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie – ekonomia (I)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wydział Zamiejscowy we Lwowie – kierunek: ekonomia (I), turystyka i i rekreacja (I)
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Brnie – kierunek: zarządzanie (I)
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Londynie – kierunek: prawo (JM)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach – kierunek: zarządzanie (I)

 

Uczelnie publiczne

 

Gdzie studiować?

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie

 

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe

 

Wykaz uczelni niepublicznych oraz Lista uczelni niepublicznych w likwidacji

 

Uczelnie kościelne

 

UCZELNIE Z UPRAWNIENIAMI DO KSZTAŁCENIA POZA GRANICAMI RP

Uczelnie publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów. Są to:

 • Uniwersytet w Białymstoku – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, kierunki: „ekonomia", „informatyka";
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wiedniu, kierunki: „administracja" oraz „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie, kierunek „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dublinie – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Paryżu – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie – politologia (I);
 • Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie – ekonomia (I)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wydział Zamiejscowy we Lwowie – kierunek: ekonomia (I), turystyka i i rekreacja (I)
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Brnie – kierunek: zarządzanie (I)
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Londynie – kierunek: prawo (JM)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach – kierunek: zarządzanie (I)

 

czytaj dalej