Nieruchomości

W Polsce wyróżnia się cztery rodzaje nieruchomości: gruntowe, rolne, budynkowe i lokalowe.

 

Podstawowym rodzajem jest nieruchomość gruntowa, czyli wydzielona część powierzchni ziemi. Podziału gruntu dokonuje się pod względem własnościowym. Rzeczywiste granice danego terenu wyznacza stan prawny, będący uwieczniony w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów. Nie zawsze fizyczne granice działki są równe granicom prawnym. Ważne żeby przy kupnie mienia sugerować się zapisem prawnym, a nie postawionym ogrodzeniem.

Wszelkie budynki lub urządzenia trwale znajdujące się na nieruchomości gruntowej są jego częścią i stanowią spójny przedmiot własności. Dodatkowo prawa ciążące na danej nieruchomości w przypadku kupna są nabywane wraz nim. Istnieją jednak przypadki, w których budynki lub ich części są odrębne od gruntu, na podstawie określonych przepisów. Nieruchomość gruntowa może składać się z kilku oddzielnie położonych działek. Mogą one należeć do jednej lub kilku osób.

 

Nieruchomość rolna wyróżnia się tym, iż jest położona poza terenem miasta. Jej grunty mogą być wykorzystywane przez rolników do działalności wytwórczej, przy czym ich powierzchnia musi przekraczać minimalny obszar określony przez ustawodawcę.

 

Nieruchomość budynkowa to zgodnie z nazwą budynek na stałe związany z gruntem, jednak niestanowiący części nieruchomości gruntowej. Może on powstać jedynie na podstawie przepisu prawnego, w którym zasadniczym punktem jest moc prawna gruntu, na którym ma stanąć.

 

Nieruchomość lokalowa to wyodrębniona część budynku na stałe związanego z gruntem, na podstawie obustronnej umowy lub orzeczenia sądu. Może to być samodzielne mieszkanie lub lokal o innym przeznaczeniu. Nieruchomość lokalowa w postaci prawnej to nie tylko jeden, ale również kilka lokali przylegających do sobie lub od siebie oddzielonych. W jej skład mogą wchodzić dodatkowo: garaż, piwnica lub strych. Wyodrębnienie właściciela odbywa się poprzez podpisanie aktu notarialnego i wpisu do ksiąg wieczystych. W przypadku zmiany posiadacza wieczystego całego budynku, właściciel lokalu może z niego korzystać do czasu określonego w umowie.

 

Przy rozważaniu jaki typ lokalu nas interesuje powinniśmy wziąć pod uwagę czy interesuje nas rynek pierwotny czy wtórny. Rynek pierwotny obejmuje nowo wybudowane mieszkania i domy, które wcześniej nie były przez nikogo zamieszkiwane. Budową tych obiektów może zajmować się spółdzielnia mieszkaniowa, deweloperzy lub też osoba prywatna. Podejmując rozmowy z którąś z jednostek należy uprzednio sprawdzić jej rzetelność i wiarygodność, a przy tym zdolności finansowe. Właściciel powinien udokumentować pozwolenie na budowę oraz własność działki, na której budowany jest obiekt. Warto zgłębić się również w realizację poprzednich inwestycji, jakich podjął się inwestor.

Decydując się na nabycia mieszkania na rynku pierwotnym możemy uzyskać prawo do ulg podatkowych, za czym idzie możliwość pewnej oszczędności finansowej. Jednak osoby, które kupują mieszkanie dla siebie muszą się liczyć z tym, iż sporo nakładów finansowych będzie trzeba przeznaczyć na wykończenie domu lub mieszkania oraz jego wyposażenie. Minusem rynku pierwotnego jest to, że często iż lokal w momencie zakupu jeszcze fizycznie nie istnieje i wybieramy tak naprawdę projekt.

Rynek wtórny obejmuje mieszkania i domy, które odsprzedają właściciele, którzy wcześniej nabyli je na rynku pierwotnym. Zaletą w porównaniu do rynku pierwotnego jest możliwość zobaczenia domu lub mieszkania. Ponadto często istnieje możliwość natychmiastowego wprowadzenia się, bez potrzeby wykończeń wnętrz i długiego oczekiwania na samo wybudowanie mieszkania lub domu. Zdarzają się również lokale do remontu, gdzie nakłady finansowe są podobne do wyposażenia nowego mieszkania.

powrót